ODCISK

NOWE REKORDY ŚWIATA

Ta strona jest obsługiwana przez New World Records.

Firma jest prawnie reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Sven Gillert.

Rejestracja
Numer podatkowy: 065/224/07273 (Urząd Skarbowy Eberswalde)
Numer identyfikacyjny VAT: DE 273160220
Odpowiedzialny sąd rejonowy Bernau pod Berlinem

adres pocztowy
Nowe rekordy świata

Glotzing 6

94051 Hauzenberg

Niemcy

Kontakt
E-mail: info@new-world-records.com
Telefon: +49 (0) 8586 9849050 Pn - Pt 10: 00-16: 00

Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że zasadniczo nie jesteśmy przygotowani do udziału w postępowaniu arbitrażowym.

odpowiedzialność

Ta strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować poprawności i dokładności zawartych w nim informacji. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody, które wynikną bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej, jest wykluczona, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Jeśli ta witryna internetowa zawiera odniesienia do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, New World Records nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.

Odpowiedzialny za zawartość tej strony:

Sven Gillert

Nowe rekordy świata

Prenzlauer Str. 52

16348 Wandlitz

Niemcy

Znak towarowy

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na tej stronie są chronione prawem znaków towarowych na rzecz New World Records i / lub artysty. Dotyczy to w szczególności nazw etykiet, logo i emblematów.

Ważność dla obecności w mediach społecznościowych

Ten odcisk dotyczy również następujących obecności w mediach społecznościowych: